Klassrumsundervisning

Klassrumsundervisning 2017-09-18T22:05:17+00:00

Målgrupp

Kursen är utformad för lärare/handledare och för föreläsare som uppmuntrar och stödjer unga entreprenörer inom Creative Industries.

För lärare och handledare kommer kursen att se på vikten av att utveckla individer innovations- och företagsförmåga, hitta nya sätt att integrera entreprenörskapsutbildning för kreativa tjänster och är strukturerad för att utbilda kreativa entreprenörer

För de som är intresserade av kreativa företag, så kommer kursen att hjälpa dem att få bättre förståelse för hur man utvecklar sin entreprenörsförmåga och hur hög arbetsgivare värderar innovativa individer. Kursens mål är att uppmuntra individer att bli entreprenörer.

Materialet är konstruerat för olika användningsområden. Kursen kan levereras som en komplett studieplan eller delar av den kan integreras för att komplettera andra kurser. Allt material är gratis och varje avsnitt av denna kurs erbjuder en mängd olika online material som fallstudier och aktiviteter om ämnet.

Eftersom vissa deltagare kanske vill lära sig innehållet (eller bara delar av det) individuellt, så finns alla moduler och ytterligare läromedel online.

Lärare och handledare kan också använda kursen på egen hand för professionell utveckling. Information om hur man kan använda materialet ges i början av varje guide för varje modul.

Kursen kan användas i en klassrumsmiljö samt som en fristående distansutbildningskurs.

Undervisningsmaterial för klassrummet

Kursplanen för Creative Communities Igniting Change, kursen är indelad i sju olika enheter som kallas moduler, var och en fokuserar på olika aspekter av kulturella kreativa industrier och entreprenörskap:

Modul 1: Skapa Möjligheter, varför en kreativ karriär?

Modul 2: Olika affärsmodeller och nya trender

Modul 3: Din kreativa affärsstrategi: Komma igång

Modul 4: Marknadsföring för kreativa entreprenörer

Modul 5 Del 1: Finansiering och stöd som finns tillgängligt

Modul 5 Del 2: Finansiering för kreativa
Utnyttja tillgängliga resurser – Finansiering och stöd

Modul 6: Samarbete: Hur arbetar vi? Kreativa kluster/kreativa hubbar

Modul 7: Kreativa samarbeten, gemenskap och kontakter- Varför samarbeta och hur?

Varje modul har olika utbildningsresurser:

  1. Lärarmanualen – denna beskriver målen, inlärningsresultaten och användningen av varje modul.
  2. En Powerpoint/PDF Presentation – igen detta ska användas tillsammans med handledningsguiden, det här är en föreslagen kurs och innehåller material och aktiviteter. Om det är första gången du levererar kursen är det här en bra utgångspunkt.
  3. Guide för lärare – ett komplement till deltagarnas arbetsbok och till presentationerna

Du kan ladda ner alla sju modulerna som en ZIP-fil.

Creative Communities Igniting Change kursen är utformad som en komplett läroplan. Varje modul kan användas som en fristående session. Därför börjar varje modul med en grundläggande introduktion om ämnet som man kan hoppa över om man använder mer än en modul eller hela kursen.

Du behöver inte använda materialen i någon specifik ordning. Om du vill koncentrera dig på ett specifikt ämne kan du hoppa till den modulen – även om vi rekommenderar att man använder hela kursen.

Ladda ner kursen för klassrumsundervisning

Vänligen klicka på länken nedan för att ladda ner kursen

Download “klassrumsundervisning” klassrumsundervisning-sv.zip – Downloaded 654 times – 229 MB